Publications

Information about publication

Beskattning av naturresurser

Karl-Göran Mäler. 1996 In: Skatter miljö och sysselsättning, slutbetänkande från Skatteväxlingskommittén, SOU 1997:11, pp 303-330.

Abstract:

Abstract is missing for this publication


Back to publications