Publications

Information about publication

Vad bestämmer kostnaden för att anlägga våtmarker som kvävefällor? (What are the determinants of costs of creating wetlands as nitrogen sinks?)

Tore Söderqvist, 1999 Vatten 55: 19-26, Swedish Association for Water, Lund, 1999

Abstract:

Abstract is missing for this publication


Back to publications