Publications

Information about publication

Värdet av ny teknik för kvävesanering och recipientens självrening: En tillämpning på Himmerfjärden

Ing-Marie Gren, Ragnar Elmgren, Anders Engqvist, Ulf Larsson och Henrik Scharin, 2000 VATTEN 56: 21-27, (2000)

Abstract:

Abstract is missing for this publication


Back to publications