Publications

Information about publication

Varför Dra Sitt Strå Till Stacken? En kartläggning av skånska lantbrukares motiv att delta i ett kommunalt miljövårdsprojekt

Tore Söderqvist,2001 Kommunal Ekonomi och Politik, Vol. 5 nr 1 (2001) pp. 29-55

Abstract:

Abstract is missing for this publication


Back to publications