Publications

Information about publication

Ekonomisk värdering av miljön: Metoder och svenska erfarenheter

Tore Söderqvist. Reprinted from: Expertrapporter från Skatteväxlingskommittén, SOU 1996:117, Ministry of Finance, Stockholm, 1996, pp. 5-73.

Abstract:

Abstract is missing for this publication


Back to publications