Publications

Information about publication

Samverkan för människa och natur – en introduktion till ekologisk ekonomi

Hammer, M., Gren, I-M. Studentlitteratur, Lund, 293 pp. 2004.

Abstract:

Abstract is missing for this publication


Back to publications