Publications

Information about publication

Att mäta välfärd och hållbar utveckling - gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler (Measuring welfare and sustainable development)

Chuan-Zhong Li and Karl-Gustaf Löfgren Rapport till Expertgruppen för miljöstudier, Finansdepartementet. 2010.

Abstract:

Abstract is missing for this publication


Back to publications