PUBLICATION Other

AI i klimatets tjänst – En kartläggning av svensk kompetens i ett internationellt perspektiv

Galaz, V., E. Wilson, M. Schewenius and S. Janson. 2021. AI i klimatets tjänst – En kartläggning av svensk kompetens i ett internationellt perspektiv. Vinnova ISBN: 978-91-89107-04-5.

READ ONLINE