PUBLICATION Other

Hållbara val av kött: Konsumenters möjligheter att agera hållbart på den svenska köttmarknaden

Sahlin, K., E. Röös, and T. Lindahl. 2019. (Sustainable meat choices: Consumers' possibilities to act sustainably on the Swedish meat market). Konsumentverket (The Swedish Consumer Agency), report 2019:5.

READ ONLINE