PUBLICATION Other

Konjunkturrådets rapport 2020: Svensk politik för globalt klimat

Nio forskare från olika discipliner ingår i SNS Konjunkturråd 2020. Forskarna har bred bakgrund inom nationalekonomi, juridik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Tillsammans har de skrivit SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat, där de fokuserar på hur politiken ska utformas för att bromsa och till slut stoppa klimatförändringarna.

Hassler J., B. Carlén B, J. Eliasson, F. Johnsson, P. Krusell, T. Lindahl, J. Nycander, Å. Romson and T. Sterner. 2020. Konjunkturrådets rapport 2020: Svensk politik för globalt klimat. SNS förlag, Stockholm, Sweden (ISBN:isbn 978-91-88637-27-7).

READ ONLINE