Other
Hållbar sjömat  – vilken sjömat ska man välja?

Henriksson, P., K. Bergman, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Hållbar sjömat  - vilken sjömat ska man välja?. Seawin Policy Brief 1, Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Livsmedel från hav och sjöar, även kallat sjömat, består av flera tusen olika arter. Dessa arter kan fiskas och/eller odlas i vattenbruk på olika sätt. I Sverige domineras sjömatskonsumtionen av ett tiotal arter. Sjömat har olika miljömässiga utmaningar och möjligheter. Sjömat från fiske är inte beroende av foderproduktion vilket många typer av vattenbruk är. Foderproduktion driver ofta den totala mark- och vattenanvändningen samt klimatpåverkan hos...

Other
Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion

Hornborg, S., K. Bergman, P. Henriksson, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion. Seawin Policy Brief 2, Seawin earth and Lantbruksnätverket..

Sjömat ses ofta som lovande för framtiden och vi rekommenderas att äta mer i Sverige. Det finns dock många produkter att välja mellan och aspekter som behöver tas hänsyn till. Att enkelt förmedla vad som är hållbart och hälsosamt är därför komplext. Detta brief sammanfattar hur det ser ut idag vad gäller två aspekter av svensk konsumtion av sjömat: näringsinnehåll och klimatpåverkan. Dessa kan kombineras...

Other
Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?

Ziegler, F., K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl and M. Troell. 2021. Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?. Seawin Policy Brief 3, Seawin Earth and Lantbruksnätverket.

Vilken betydelse har transporten för sjömatens klimatavtryck? Trots långväga transporter är det nästan alltid när fisken fångas eller odlas som den största delen av miljöpåverkan, inklusive klimatavtrycket, sker. Det innebär att det är här de största förbättringsmöjligheterna ligger. Det finns dock viktiga undantag, till exempel färsk sjömat från andra kontinenter som behöver fraktas med flyg. Transportens klimatavtryck bestäms alltså både av avstånd och transportsätt. För...

Other
Hållbar konsumtion av sjömat – hur nå dit?

Jonell, M., T. Lindahl, K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Hållbar konsumtion av sjömat - hur nå dit?. Seawin Policy Brief 4. Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Att göra medvetna val i butik och restaurang när det gäller sjömat är inte alltid lätt. Media sänder ut motstridiga budskap när det gäller både hållbarhet och hälsa, som att fisken är ”överfiskad” respektive ”klimatsmart”, ”nyttig” respektive ”innehåller miljögifter”. Vidare finns det idag flera miljömärkningar och konsumentguider för sjömat att hålla reda på. Aktörer i livsmedelskedjan såsom dagligvaruhandel, importörer och restauranger som kan hjälpa konsumenter...

Other
Antibiotika – en utmaning också för sjömat

Troell, M., K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl and F. Ziegler. 2021. Antibiotika – en utmaning också för sjömat. Seawin Policy Brief 5. Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Överanvändning av antibiotika utgör ett växande problem globalt genom ökad risk för utveckling av resistenta bakterier. Det hotar möjligheten till effektiv sjukvård och även till effektiv djurproduktion. Globalt står djuruppfödning, som inkluderar odling av sjömat, för den största andelen av antibiotikaanvändningen. Det finns idag dock generellt stora kunskapsluckor kring antibiotikaanvändning inom global sjömatsproduktion, både vad gäller volym och vilka antibiotika som används. Variationen är stor....

Journal article
Blue food demand across geographic and temporal scales

Naylor, R.L., A. Kishore, U.R. Sumaila, I.Issifu, B.P. Hunter, B. Belton, S.R. Bush, L. Cao, S. Gelcich, J.A. Gephart, C.D. Golden, M. Jonell, J. Z. Koehn, D.C. Little, S. H. Thilsted, M. Tigchelaar and B. Crona . 2021. Blue food demand across geographic and temporal scales. Nature Communications 12: article 5413.

Numerous studies have focused on the need to expand production of ‘blue foods’, defined as aquatic foods captured or cultivated in marine and freshwater systems, to meet rising population- and income-driven demand. Here we analyze the roles of economic, demographic, and geographic factors and preferences in shaping blue food demand, using secondary data from FAO and The World Bank, parameters from published models, and case...

Journal article
Environmental performance of blue foods

Gephart, J.A., P.J.G. Henriksson, R.W.R. Parker, A. Shepon, K. D. Gorospe, K. Bergman, G. Eshel, C.D. Golden, B.S. Halpern, S. Hornborg, M. Jonell, M. Metian, K. Mifflin, R. Newton, P. Tyedmers, W. Zhang, F. Ziegler and M. Troell. 2021. Environmental performance of blue foods. Nature 597:360–365.

Fish and other aquatic foods (blue foods) present an opportunity for more sustainable diets1,2. Yet comprehensive comparison has been limited due to sparse inclusion of blue foods in environmental impact studies3,4 relative to the vast diversity of production5. Here we provide standardized estimates of greenhouse gas, nitrogen, phosphorus, freshwater and land stressors for species groups covering nearly three quarters of global production. We find that...

Other
Policy Options for Sustainable Food Consumption: Review and Recommendations for Sweden

Röös, E., J. Larsson, K. Resare Sahlin, M. Jonell, T. Lindahl, E. André, S. Säll, N. Harring and M. Persson. 2021. Policy Options for Sustainable Food Consumption: Review and Recommendations for Sweden. Mistra Sustainable Consumption Report 1:10. Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Journal article
Recirculating Aquaculture Is Possible without Major Energy Tradeoff: Life Cycle Assessment of Warmwater Fish Farming in Sweden

Bergman, K., P. J. G. Henriksson, S. Hornborg, M. Troell, L. Borthwick, M. Jonell, G. Philis, and F. Ziegler. 2020. Recirculating Aquaculture Is Possible without Major Energy Tradeoff: Life Cycle Assessment of Warmwater Fish Farming in Sweden. Environmental Science & Technology 54(24):16062–16070.

Seafood is seen as promising for more sustainable diets. The increasing production in land-based closed Recirculating Aquaculture Systems (RASs) has overcome many local environmental challenges with traditional open net-pen systems such as eutrophication. The energy needed to maintain suitable water quality, with associated emissions, has however been seen as challenging from a global perspective. This study uses Life Cycle Assessment (LCA) to investigate the environmental...

Other
Underlagsrapport 2020:4 Metoder för att ändra kostvanor

Malin Jonell and Therese Lindahl. 2020. Underlagsrapport 2020:4 Metoder för att ändra kostvanor. Konsumentverket .

This report aims at providing an overview of various methods that can be used to influence people’s diets. Given the negative environmental impact and potentially negative health effects that may be associated with the consumption of animal foods, this report focuses on methods for reducing the consumption of these foods, especially red meat. In addition to identifying overall methods, we zoom in on a number...