Journal article
Characterizing social-ecological context and success factors of antimicrobial resistance interventions across the One Health spectrum: analysis of 42 interventions targeting E. coli

Léger, A., I. Lambraki, T. Graells, M. Cousins, P.J.G. Henriksson, S. Harbarth, C.A. Carson, S.E. Majowicz, M. Troell, E.J. Parmley, P.S. Jørgensen and D. Wernli. 2021. Characterizing social-ecological context and success factors of antimicrobial resistance interventions across the One Health spectrum: analysis of 42 interventions targeting E. coli. BMC Infectious Diseases 21(1):1-13.

Antimicrobial resistance (AMR) is among the most pressing One Health issues. While interventions and policies with various targets and goals have been implemented, evidence about factors underpinning success and failure of interventions in different sectors is lacking. The objective of this study is to identify characteristics of AMR interventions that increase their capacity to impact AMR. This study focuses on AMR interventions targeting E. coli.

Other
Hållbar sjömat  – vilken sjömat ska man välja?

Henriksson, P., K. Bergman, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Hållbar sjömat  - vilken sjömat ska man välja?. Seawin Policy Brief 1, Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Livsmedel från hav och sjöar, även kallat sjömat, består av flera tusen olika arter. Dessa arter kan fiskas och/eller odlas i vattenbruk på olika sätt. I Sverige domineras sjömatskonsumtionen av ett tiotal arter. Sjömat har olika miljömässiga utmaningar och möjligheter. Sjömat från fiske är inte beroende av foderproduktion vilket många typer av vattenbruk är. Foderproduktion driver ofta den totala mark- och vattenanvändningen samt klimatpåverkan hos...

Other
Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion

Hornborg, S., K. Bergman, P. Henriksson, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion. Seawin Policy Brief 2, Seawin earth and Lantbruksnätverket..

Sjömat ses ofta som lovande för framtiden och vi rekommenderas att äta mer i Sverige. Det finns dock många produkter att välja mellan och aspekter som behöver tas hänsyn till. Att enkelt förmedla vad som är hållbart och hälsosamt är därför komplext. Detta brief sammanfattar hur det ser ut idag vad gäller två aspekter av svensk konsumtion av sjömat: näringsinnehåll och klimatpåverkan. Dessa kan kombineras...

Other
Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?

Ziegler, F., K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl and M. Troell. 2021. Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?. Seawin Policy Brief 3, Seawin Earth and Lantbruksnätverket.

Vilken betydelse har transporten för sjömatens klimatavtryck? Trots långväga transporter är det nästan alltid när fisken fångas eller odlas som den största delen av miljöpåverkan, inklusive klimatavtrycket, sker. Det innebär att det är här de största förbättringsmöjligheterna ligger. Det finns dock viktiga undantag, till exempel färsk sjömat från andra kontinenter som behöver fraktas med flyg. Transportens klimatavtryck bestäms alltså både av avstånd och transportsätt. För...

Other
Hållbar konsumtion av sjömat – hur nå dit?

Jonell, M., T. Lindahl, K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Hållbar konsumtion av sjömat - hur nå dit?. Seawin Policy Brief 4. Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Att göra medvetna val i butik och restaurang när det gäller sjömat är inte alltid lätt. Media sänder ut motstridiga budskap när det gäller både hållbarhet och hälsa, som att fisken är ”överfiskad” respektive ”klimatsmart”, ”nyttig” respektive ”innehåller miljögifter”. Vidare finns det idag flera miljömärkningar och konsumentguider för sjömat att hålla reda på. Aktörer i livsmedelskedjan såsom dagligvaruhandel, importörer och restauranger som kan hjälpa konsumenter...

Other
Antibiotika – en utmaning också för sjömat

Troell, M., K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl and F. Ziegler. 2021. Antibiotika – en utmaning också för sjömat. Seawin Policy Brief 5. Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Överanvändning av antibiotika utgör ett växande problem globalt genom ökad risk för utveckling av resistenta bakterier. Det hotar möjligheten till effektiv sjukvård och även till effektiv djurproduktion. Globalt står djuruppfödning, som inkluderar odling av sjömat, för den största andelen av antibiotikaanvändningen. Det finns idag dock generellt stora kunskapsluckor kring antibiotikaanvändning inom global sjömatsproduktion, både vad gäller volym och vilka antibiotika som används. Variationen är stor....

Journal article
Environmental performance of blue foods

Gephart, J.A., P.J.G. Henriksson, R.W.R. Parker, A. Shepon, K. D. Gorospe, K. Bergman, G. Eshel, C.D. Golden, B.S. Halpern, S. Hornborg, M. Jonell, M. Metian, K. Mifflin, R. Newton, P. Tyedmers, W. Zhang, F. Ziegler and M. Troell. 2021. Environmental performance of blue foods. Nature 597:360–365.

Fish and other aquatic foods (blue foods) present an opportunity for more sustainable diets1,2. Yet comprehensive comparison has been limited due to sparse inclusion of blue foods in environmental impact studies3,4 relative to the vast diversity of production5. Here we provide standardized estimates of greenhouse gas, nitrogen, phosphorus, freshwater and land stressors for species groups covering nearly three quarters of global production. We find that...

Journal article
Interventions for improving the productivity and environmental performance of global aquaculture for future food security

Henriksson, P.J.G., M. Troell, L.K. Banks, B. Belton, M.C.M. Beveridge, H. KLinger, N. Pelletier, J. Phillips, N. Tran. 2021. Interventions for improving the productivity and environmental performance of global aquaculture for future food security. One Earth 4(9):1220-1232.

Aquatic foods are increasingly being recognized as having an important role to play in an environmentally sustainable and nutritionally sufficient food system. Proposals for increasing aquatic food production often center around species, environments, and ambitious hi-tech solutions that mainly will benefit the 16% of the global population living in high-income countries. Meanwhile, most aquaculture species and systems suffer from large performance gaps, meaning that targeted...

Journal article
Building social-ecological system resilience to tackle antimicrobial resistance across the One Health spectrum: Protocol for a mixed methods study

Lambraki I.A., S.E. Majowicz, E.J. Parmley, D. Wernli, A. Léger, T. Graells, M. Cousins, S. Harbarth, C. Carson, P. Henriksson, M. Troell and P.S. Jørgensen. 2021. Building social-ecological system resilience to tackle antimicrobial resistance across the One Health spectrum: Protocol for a mixed methods study. JMIR Res Protoc 10(4):e24378.

Background: Antimicrobial resistance (AMR) is an escalating global crisis with serious health, social, and economic consequences. Building social-ecological system resilience to reduce AMR and mitigate its impacts is critical. Objective: The aim of this study is to compare and assess interventions that address AMR across the One Health spectrum and determine what actions will help to build social and ecological capacity and readiness to sustainably...

Journal article
Characterizing antibiotics in LCA—a review of current practices and proposed novel approaches for including resistance

Nyberg, O., A. Rico, J.B. Guinée and P.J.G. Henriksson. 2021. Characterizing antibiotics in LCA—a review of current practices and proposed novel approaches for including resistance. The International Journal of Life Cycle Assessment 26:1816–1831.

Purpose With antibiotic resistance (ABR) portrayed as an increasing burden to human health, this study reviews how and to what extent toxicological impacts from antibiotic use are included in LCAs and supplement this with two novel approaches to include ABR, a consequence of antibiotic use, into the LCA framework. Methods We review available LCA studies that deal with toxicological aspects of antibiotics to evaluate how...