Other
Hållbar sjömat  – vilken sjömat ska man välja?

Henriksson, P., K. Bergman, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Hållbar sjömat  - vilken sjömat ska man välja?. Seawin Policy Brief 1, Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Livsmedel från hav och sjöar, även kallat sjömat, består av flera tusen olika arter. Dessa arter kan fiskas och/eller odlas i vattenbruk på olika sätt. I Sverige domineras sjömatskonsumtionen av ett tiotal arter. Sjömat har olika miljömässiga utmaningar och möjligheter. Sjömat från fiske är inte beroende av foderproduktion vilket många typer av vattenbruk är. Foderproduktion driver ofta den totala mark- och vattenanvändningen samt klimatpåverkan hos...

Other
Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion

Hornborg, S., K. Bergman, P. Henriksson, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion. Seawin Policy Brief 2, Seawin earth and Lantbruksnätverket..

Sjömat ses ofta som lovande för framtiden och vi rekommenderas att äta mer i Sverige. Det finns dock många produkter att välja mellan och aspekter som behöver tas hänsyn till. Att enkelt förmedla vad som är hållbart och hälsosamt är därför komplext. Detta brief sammanfattar hur det ser ut idag vad gäller två aspekter av svensk konsumtion av sjömat: näringsinnehåll och klimatpåverkan. Dessa kan kombineras...

Other
Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?

Ziegler, F., K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl and M. Troell. 2021. Lokal eller långväga sjömat? Vilken roll spelar transporten för hållbarheten?. Seawin Policy Brief 3, Seawin Earth and Lantbruksnätverket.

Vilken betydelse har transporten för sjömatens klimatavtryck? Trots långväga transporter är det nästan alltid när fisken fångas eller odlas som den största delen av miljöpåverkan, inklusive klimatavtrycket, sker. Det innebär att det är här de största förbättringsmöjligheterna ligger. Det finns dock viktiga undantag, till exempel färsk sjömat från andra kontinenter som behöver fraktas med flyg. Transportens klimatavtryck bestäms alltså både av avstånd och transportsätt. För...

Other
Hållbar konsumtion av sjömat – hur nå dit?

Jonell, M., T. Lindahl, K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Hållbar konsumtion av sjömat - hur nå dit?. Seawin Policy Brief 4. Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Att göra medvetna val i butik och restaurang när det gäller sjömat är inte alltid lätt. Media sänder ut motstridiga budskap när det gäller både hållbarhet och hälsa, som att fisken är ”överfiskad” respektive ”klimatsmart”, ”nyttig” respektive ”innehåller miljögifter”. Vidare finns det idag flera miljömärkningar och konsumentguider för sjömat att hålla reda på. Aktörer i livsmedelskedjan såsom dagligvaruhandel, importörer och restauranger som kan hjälpa konsumenter...

Other
Antibiotika – en utmaning också för sjömat

Troell, M., K. Bergman, P. Henriksson, S. Hornborg, M. Jonell, T. Lindahl and F. Ziegler. 2021. Antibiotika – en utmaning också för sjömat. Seawin Policy Brief 5. Seawin Earth and Lantbruksnätverket..

Överanvändning av antibiotika utgör ett växande problem globalt genom ökad risk för utveckling av resistenta bakterier. Det hotar möjligheten till effektiv sjukvård och även till effektiv djurproduktion. Globalt står djuruppfödning, som inkluderar odling av sjömat, för den största andelen av antibiotikaanvändningen. Det finns idag dock generellt stora kunskapsluckor kring antibiotikaanvändning inom global sjömatsproduktion, både vad gäller volym och vilka antibiotika som används. Variationen är stor....

Other
Policy Options for Sustainable Food Consumption: Review and Recommendations for Sweden

Röös, E., J. Larsson, K. Resare Sahlin, M. Jonell, T. Lindahl, E. André, S. Säll, N. Harring and M. Persson. 2021. Policy Options for Sustainable Food Consumption: Review and Recommendations for Sweden. Mistra Sustainable Consumption Report 1:10. Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Book chapter
Con­trolled behavioural experiments

Lindahl, T., M.A. Janssen and C. Schill. 2021. Con­trolled behavioural experiments. In: Biggs, R., A. de Vos, R. Preiser, H. Clements, K. Macie­jewski and M. (Eds.). The Routledge Hand­book of Research Methods for Social-Eco­logical Systems. Routledge, London, UK. Pp. Chapter 21.

Chapter 21 focuses on controlled behavioural experiments, methods that randomly divide participants into different groups (treatments), controlling conditions across these treatments and allowing only the variable of interest to vary. Controlled behavioural experiments are used to test the conditions under which we can expect collective action to emerge. The chapter discusses controlled behavioural experiments in the form of common-pool resource games and public good games....

Beijer Discussion Paper
The role of resource dependency for sharing increasingly scarce resources: Evidence from a behavioural experiment with small-scale fishers

Lindahl. T., C. Schill and R. Jarungrattanapong. 2021. Beijer Discussion Paper 276: The role of resource dependency for sharing increasingly scarce resources: Evidence from a behavioural experiment with small-scale fishers. Beijer Discussion Paper Series.

In this paper we investigate to what extent resource dependency, which we here define as having few (or no) options to diversify one’s livelihood, affects how fishers, sharing a common fishing ground, respond to increasing resource scarcity. To this end we run a framed dynamic CPR experiment in Thailand with small-scale fishers, where we observe and compare behavioural responses of fishers that are presented with...

Journal article
An ecosystem service perspective on urban nature, physical activity, and health

Remme, R. P., H. Frumkin, A. D. Guerry, A. C. King, L. Mandle, C. Sarabu, G. N. Bratman, B. Giles-Corti, P. Hamel, B. Han, J. L. Hicks, P. James, J. J. Lawler, T. Lindahl, H. Liu, Y. Lu, B. Oosterbroek, B. Paudel, J. F. Sallis, J. Schipperijn, R. Sosič, S. de Vries, B. W. Wheeler, S. A. Wood, T. Wu, and G. C. Daily. 2021. An ecosystem service perspective on urban nature, physical activity, and health. Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (22) e2018472118.

Nature underpins human well-being in critical ways, especially in health. Nature provides pollination of nutritious crops, purification of drinking water, protection from floods, and climate security, among other well-studied health benefits. A crucial, yet challenging, research frontier is clarifying how nature promotes physical activity for its many mental and physical health benefits, particularly in densely populated cities with scarce and dwindling access to nature. Here...

Journal article
What Policies Address Both the Coronavirus Crisis and the Climate Crisis?

Engström, G. J. Gars, N. Jaakkola, T. Lindahl, D. Spiro and A. van Benthem. 2020. What Policies Address Both the Coronavirus Crisis and the Climate Crisis?. Environmental and Resource Economics volume 76:789–810.

The coronavirus pandemic has led many countries to initiate unprecedented economic recovery packages. Policymakers tackling the coronavirus crisis have also been encouraged to prioritize policies which help mitigate a second, looming crisis: climate change. We identify and analyze policies that combat both the coronavirus crisis and the climate crisis. We analyze both the long-run climate impacts from coronavirus-related economic recovery policies, and the impacts of...