PUBLICATION Book

Att mäta välfärd och hållbar utveckling – gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler (Measuring welfare and sustainable development)

Li C.-Z., and K.-G. Löfgren. 2010. Att mäta välfärd och hållbar utveckling - gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler (Measuring welfare and sustainable development). Rapport till Expertgruppen för miljöstudier, Finansdepartementet.

DOWNLOAD PDF