PUBLICATION Other

En tryggare och godare värld. Ett inspel till Livsmedelsstrategi 2.0. (A safer and tastier world. A contribution to Sweden’s National Food Strategy 2.0)

Gordon, L., H. Hansson, P-A. Hansson, M. Jonell, M. Hellström, T. Lindahl, and U. Sonesson. 2023. En tryggare och godare värld. Ett inspel till Livsmedelsstrategi 2.0. (A safer and tastier world. A contribution to Sweden’s National Food Strategy 2.0). Mistra Food Futures Policy Brief. Mistra Food Futures.

READ ONLINE