PUBLICATION Other

Förord

Folke, C. 2021. Förord. In: Schultz, L. and E. Treijs (eds). Kursen – Tio lektioner för ett hållbart näringsliv. Natur & Kultur, Stockholm, Sweden, pp. 5-7.