PUBLICATION Other

Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion

Sjömat ses ofta som lovande för framtiden och vi rekommenderas att äta mer i Sverige. Det finns dock många produkter att välja mellan och aspekter som behöver tas hänsyn till. Att enkelt förmedla vad som är hållbart och hälsosamt är därför komplext. Detta brief sammanfattar hur det ser ut idag vad gäller två aspekter av svensk konsumtion av sjömat: näringsinnehåll och klimatpåverkan. Dessa kan kombineras till att ge en första bild av vilka de bättre och sämre valen är. Utifrån detta föreslås hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att nå en ökad konsumtion av hållbar sjömat utifrån ett myndighetsperspektiv. Slutsatsen är att det behövs insatser på flera plan.

Hornborg, S., K. Bergman, P. Henriksson, M. Jonell, T. Lindahl, M. Troell and F. Ziegler. 2021. Frisk med fisk utan risk? Att gasa och bromsa svensk sjömatskonsumtion. Seawin Policy Brief 2, Seawin earth and Lantbruksnätverket..

READ ONLINE