PUBLICATION Book

Samverkan för människa och natur – en introduktion till ekologisk ekonomi

Hammer, M., and I.-M. Gren. 2004. Samverkan för människa och natur – en introduktion till ekologisk ekonomi. Studentlitteratur, Lund.

REQUEST FROM AUTHOR