PUBLICATION Other

Sjömatslandet Sverige – Vart är vi på väg? (Seafood Sweden – Where are we going?)

Sveriges självhushållningsgrad av sjömat är för närvarande låg, men det finns potential för att öka inhemsk produktion och samtidigt öka sjömatens roll för omställning till ett mer hållbart livsmedelssystem. För att möjliggöra detta krävs att sjömatsbranschen, dagligvaruhandeln och konsumenter vågar utmana sina vanor, samt att myndigheter tar ett bredare systemperspektiv och planerar långsiktigt.

Henriksson, P.J.G., M. Troell, M. Jonell, F. Ziegler, S. Hornborg, and K. Bergman. 2023. Sjömatslandet Sverige – Vart är vi på väg? (Seafood Sweden – Where are we going?). SeaWin Policy Brief no. 7, SeaWin .

READ ONLINE