PUBLICATION Journal article

Värdet av ny teknik för kvävesanering och recipientens självrening: En tillämpning på Himmerfjärden

Gren, I.-M., R. Elmgren, A. Engqvist, U. Larsson, och H. Scharin. 2000. Värdet av ny teknik för kvävesanering och recipientens självrening: En tillämpning på Himmerfjärden. VATTEN 56:21-27.

REQUEST FROM AUTHOR